Wszystkie plany dostępne na portalu e-Mapa

* * *

 • Uchwała Nr LVIII/648/2023 Rady Gminy Słupsk z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice (działka nr 139)
 • Uchwała Nr LIV/618/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr LIV/617/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLIX/557/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31.05.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLIX/556/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31.05.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk (działki nr 55/2, 55/3, 55/4, 56, 57)
 • Uchwała Nr XLIX/555/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 31.05.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Głobino, Płaszewko i Stanięcino, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVIII/545/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bukówka, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVIII/544/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVIII/543/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVIII/540/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Strzelinko i Gałęzinowo gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVIII/539/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Swochowo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVIII/538/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Warblewo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLV/510/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Karzcino, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLV/509/2022 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Lubuczewo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLI/474/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XXXIX/437/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2021 r. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice
 • Uchwała Nr XXXIX/436/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Kukowo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XXXVI/416/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bukówka, Rogawica, Grąsino i Kukowo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XXXVI/415/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk.
 • Uchwała Nr XXXIII/359/2021 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 marca 2021 r. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XVI/172/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice
 • Uchwała Nr XV/152/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk uchwalonego Uchwałą Nr IX/84/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 5 sierpnia 2011r.
 • Uchwała Nr X/114/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r.
 • Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XX/235/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016r.
 • Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko
 • Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017r.
 • Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla części terenów w miejscowości Siemianice
 • Uchwała Nr XLVIII/595/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 października 2018 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk
 • Uchwała Nr XLVII/585/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVII/583/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bierkowo, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLVI/576/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Płaszewko gmina Słupsk (działki nr 578/2, 578/3, 115/19, 115/20, 115/28, 115/29, 115/30)
 • Uchwała Nr XLV/560/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Bruskowo Leśnictwo i Bruskowo Wielkie, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLIII/546/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk (działki nr 59, 78/7)
 • Uchwała Nr XLIII/545/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Jezierzyce, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLII/536/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XLII/535/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XXXVIII/495/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko
 • Uchwała Nr XXXIV/432/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/457/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XXXIV/428/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka trasy napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 2x400 kV Żydowo Kierzkowo - Słupsk na terenie gminy Słupsk
 • Uchwała Nr XXVIII/363/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko uchwalonego Uchwałą Nr X/94/2011 Rady Gminy Słupsk z dnia 31 sierpnia 2011 r.
 • Uchwała Nr XXVIII/362/2017 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 marca 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko gmina Słupsk
 • Prognoza strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - zmiana MPZP obręb Płaszewko, Gmina Słupsk
 • Uchwała nr XXIV/307/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XXIII/280/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 08.11.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino dz. nr 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21 „Złoty Potok”
 • Uchwała Nr XXIII/279/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 08.11.2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr XXIII/278/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 08.11.2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk (teren 98 NO/PS)
 • Uchwała Nr XX/235/2016 Rady gminy Słupsk z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Włynkówko
 • Uchwała Nr XV/181/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 29.01.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Wieszyno, gmina Słupsk
 • Uchwała Nr VI/63/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie
 • Uchwała Nr V/44/2015 Rady Gminy Słupsk z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Redzikowo
 • Uchwała nr XLI/457/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Włynkówko, gmina Słupsk
 • Uchwała nr XLI/456/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk
 • Uchwała nr II/16/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bydlino
 • Uchwałą nr XXXVI/389/2014 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo-Strzelino, gmina Słupsk
 • Uchwała nr XXVIII/293/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krępa
 • Uchwała nr XXVIII/292/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Włynkowo, Włynkówko, Strzelino i Strzelinko pn. Zielone Wzgórze
 • Uchwała nr XXVIII/281/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Swołowo, gmina Słupsk
 • XXIV/254/2013 Rady Gminy Słupsk z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Wiklino gmina Słupsk
 • XVI/151/2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Redzikowo-Wieszyno
 • XIII/128/2011 15.12.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Płaszewko.
 • XII/116/2011 15.11.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscowości Włynkowo gmina Słupsk (działki nr 11/13 i 11/16)
 • X/94/2011 31.08.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Włynkówko.
 • IX/85/2011 05.08.2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie geodezyjnym Wrzeście-Kępno, gmina Słupsk.
 • IX/84/2011 05.08.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu geodezyjnego Płaszewko, gmina Słupsk.
 • VII/70/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Płaszewko;
 • VII/69/2011 17.06.2011 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze miejscowości Bydlino gmina Słupsk.
 • VII/68/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupsk pod trasę gazociągu DN 700 wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej;
 • XXVIII/242/2009 30.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych Wrzeście-Kępno, Lubuczewo, Bukówka, gmina Słupsk
 • XXVIII/241/2009 30.06.2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części obrębu geodezyjnego Karżcino, gmina Słupsk
 • XIX/171/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w miejscowości Siemianice,
 • XVI/139/2008 21.05.2008 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Włynkowo
 • X/80/2007 28.09.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru lotniska w Redzikowie, w gminie Słupsk
 • V/34/2007 20.02.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Parku Wiatrowego "WARBLEWO" położonego w rejonie miejscowości Warblewo gmina Słupsk
 • Uchwała nr XXXIII/347/2006 14.09.2006 w sprawie uchwalenia miejsca planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wielofunkcyjnego zespołu parkowo-rekreacyjnego w miejscowości Strzelinko (Dolina Charlotty) gmina Słupsk
 • Uchwała nr XII/118/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla działki nr 156/1 położonej we wsi Głobino;
 • Uchwała nr XII/117/2004 24.02.2004 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w obrębach geodezyjnych Kukowo i Wiklino;
 • Uchwała nr XXX/278/2002 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza w Siemianicach. Opublikowany w Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 66, poz. 1501 z dnia 3.10.2002 r.
 • Uchwała nr XXII/201/2001 Rady Gminy Słupsk z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Słupsk nr XXVIII/210/94 z dnia 18 lutego 1994 r., dla działek nr 118/2 i 119 położonych w Bydlinie. Opublikowany w Dz. U. Woj. Pomorskiego Nr 69, poz. 825 z dnia 21.10.2001 r.
 • Uchwała nr XIII/130/2000 Rady Gminy Słupsk z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk dla linii elektroenergetycznej 110kV. Opublikowany w Dz.U. Woj. Pomorskiego Nr 38, poz. 233 z dnia 5.04.2000 r.
 • Uchwała Nr X/91/1999 Rady Gminy Słupsk z dnia 22.09.1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk obejmującego 4 obszary
  1 obszar:
  - działki nr 209, 212/2 w Strzelinku,
  - działka nr 30 w Strzelinie,
  2 obszar:
  - działka nr 127/1 we Włynkówku,
  3 obszar:
  - działki nr 37, 38, 39, 40/3, 41, 41, 40/1 W Bydlinie,
  4 obszar:
  - działka nr 105 w Bydlinie (SSSE Włynkówko).
 • Uchwała nr XXXIV/224/98 Rady Gminy w Słupsku z dnia 19.06.98 r. w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk. Opublikowana w Dz.U. Woj. Słupskiego Nr 23, poz. 165 z dnia 30.09.1998 r.
 • Zmiana planu dotyczy:
  - trasy gazociągu Bytów - Słupsk - Wieszyno - Redzikowo w granicach administracyjnych gminy Słupsk,
  - terenu oczyszczalni ścieków (istniejącej) w Wieszynie,
  - terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Wieszynie,
  - terenu zabudowy rzemieślniczo - usługowej w Głobinie.
 • Uchwała Nr XXXIV/223/98 Rady Gminy Słupsk z dnia 17.06.1998 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w miejscowości Włynkówko.
 • Uchwała nr XXVI/156/97 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 czerwca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk w zakresie energetycznego układu przesyłowego. Opublikowana w Dz.U. Woj. Słupskiego Nr 19 poz. 116 z dnia 28.07.1997 r.
Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 03-01-2024 19:49

Modyfikował(a): Piotr Stawiszyński
Data modyfikacji:
 04-01-2024 08:37
Przewiń do góry