1. Projekt: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej służącej integracji społeczności lokalnej poprzez wyposażenie Centrum Aktywności Lokalnej w Gaci PDFopis_projektu.pdf (252,98KB)

  2. Projekt: PDFPoprawa bezpieczeństwa danych Urzędu Gminy Słupsk i jednostek podległych.pdf (468,69KB). Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/0611/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawarta 05 kwietnia 2024r. w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

  3. Projekt PDFTworzenie nowych miejsc przedszkolnych wspieranie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w placówkach przedszkolnych w Gminie Słupsk.pdf (395,99KB) nr FEPM.05.07-IZ.00-0071/23 złożony w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 5.7. Edukacja Przedszkolna, współfinansowany jest ze środków programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027
Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Przewiń do góry