W związku z zarządzeniem na dzień 9 czerwca 2024 roku Wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego , Wójt Gminy Redzikowo Informuje:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania:

Termin składania: do 6 czerwca 2024 roku
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
PDFwniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa_do_glosowania.pdf (193,12KB)
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
PDFzgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa_do_glosowania.pdf (182,89KB)

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy/Miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania może złożyć osoba o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 60 lat.

Pełnomocnikiem nie może być:
    • osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa
    • mąż zaufania
    • kandydat w wyborach

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Wniosek o zmianę miejsca głosowania:

Termin składania: do 6 czerwca 2024 roku
Wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania
PDFwniosek_o_zmiane_miejsca_glosowania.pdf (193,86KB)

Składa się w Urzędzie Gminy/Miasta właściwym dla nowego miejsca głosowania

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania:

Termin składania: do 6 czerwca 2024 roku
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
PDFwniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_prawie_do_glosowania.pdf (24,75KB)
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy/Miasta

Osoba do kontaktu: Marta Czernij tel. 609 008 014

Głosowanie korespondencyjne:

Termin składania: do 27 maja 2024 roku
Wzór wniosku o głosowanie korespondencyjne
PDFzgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.pdf (104,07KB)
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego składa się do właściwego miejscowo Komisarza Wyborczego.

Głosować korespondencyjnie mogą:
    • wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
    • podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
    • którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Dopisanie do stałego obwodu głosowania:
Informacje na temat dopisania do stałego obwodu głosowania pod poniższym linkiem:
http://eboi.slupsk.ug.gov.pl/dokumenty/pokaz/111.dhtml

Strona informacyjna akcji wyborczej:
https://wybory.gov.pl/pe2024/

Informacje, obwieszczenia i ogłoszenia dotyczące wyborów:
https://bip.gminaslupsk.pl/strony/menu/42.dhtml

Prezentacja dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
ZIPPE_2024-Prezentacja_OKW.zip (4,34MB)

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 24-04-2024 10:20

Przewiń do góry