W wyniku zawartej Umowy w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego pomiędzy Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o., Gminą Redzikowo a Pośrednikiem Finansowym - Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. rozpoczynamy nabór wniosków o udzielenie pożyczki na modernizację źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym.

Dla kogo?
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków lub lokali w Gminie Redzikowo, spełniające określone kryteria dochodowe.

Na co można przeznaczyć środki?
Pożyczka może być wykorzystana na demontaż nieefektywnych instalacji oraz na  zakup i montaż nowych instalacji efektywnych lub podłączenie do sieci
ciepłowniczej lub gazowej.

Jakie są parametry pożyczki?
Pożyczka oprocentowana jest stałą stopą 0% przez cały okres spłaty, a jej  maksymalna kwota to 100 000 zł, z możliwością karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy. Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Pożyczki Antysmogowej.

Jakie są wykluczenia?
Inwestycje nie kwalifikują się, jeśli działalność gospodarcza przekracza 30% powierzchni budynku lub lokalu.

 

Szczegółowe informacje na temat pożyczki

Dokumenty do pobrania

 

Gmina Redzikowo uruchomiła Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, gdzie przyjmowane są wnioski  o udzielenie pożyczki oraz przekazywane są informacje na temat pożyczki.

Punkt zlokalizowany jest w siedzibie Urzędu Gminy Redzikowo, ul. Sportowa 34 w Słupsku , pok. nr 8 w budynku A.

Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu tj.:   

  • poniedziałek od 7.30 do 17.00 
  • wtorek -czwartek od 7.30 do 15.30   
  • piątek od 7.30 do 14.00

  •  

Informacje można uzyskać również pod nr. tel. 59 842 84 60 wew. 50

 

Obraz1 002.png

 


Data publikacji:
 14-05-2024 09:49

Przewiń do góry