Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci pana Leszka Kulińskiego – Wójta Gminy Kobylnica.
Był to człowiek, który z całego serca angażował się w rozwój regionu, oddany samorządowiec, który poświęcał swój czas, energię i wiedzę na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.
Wójt Leszek Kuliński był przykładem prawdziwego lidera, który zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro innych. Jego mądrość, cierpliwość i umiejętność współpracy z ludźmi sprawiały, że potrafił zjednoczyć różne środowiska wokół wspólnych idei.
W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi przekazując najszczersze wyrazy współczucia.
 
Wójt Gminy Redzikowo Barbara Dykier wraz z pracownikami.
Przewodniczący Rady Gminy Redzikowo Dariusz Perlański wraz z Radnymi.
Przewiń do góry