Informujemy, że w dniu 5 czerwca br. rezygnację z funkcji pełnienia sołtysa miejscowości Siemianice, złożył pan Antoni Sobczyk, który pełnił tę funkcję dotychczas. Do czasu wybrania nowego sołtysa, funkcję tę pełnić będzie jeden z członków Rady Sołeckiej - pani Bożena Felczak.

Kandydaci na sołtysa, mogą składać swoje zgłoszenia w Urzędzie Gminy Redzikowo, bud. B, piętro 1. Do dnia 5 lipca 2024 roku.

 


Data publikacji:
 12-06-2024 08:11

Przewiń do góry