13 czerwca br.  umowę na realizację zadania pn. Wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy typu LED w Gminie Redzikowo z Gracjanem Grabosz-Karnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą DGP Sp. z o. o. z siedzibą w Głobinie.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy niskoemisyjne na terenie Gminy Redzikowo. Realizację zadania planuje się w miejscowościach: Siemianice, Swołowo, Wierzbięcin, Gałęzinowo, Bierkowo, Bydlino, Kusowo, Głobino, Strzelinko, Redęcin, Redzikowo, Wieszyno, Włynkówko. Wymiana opraw nieenergooszczędnych, spowoduje zmniejszenie ilości awarii oświetlenia, które obecnie jest przestarzałe i energochłonne. Ponadto, zadanie przyczyni się do obniżenia kosztów oświetlenia co pozwoli na wydłużenie czasu oświetlenia miejsc publicznych, oraz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się po zmroku wzdłuż dróg gminnych
Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” Rozświetlamy Polskę”
Całkowita wartość zadania: 258 195,45 zł
Dofinansowanie: 205 200,00 zł
 
pasek.png
 
 

Data publikacji:
 17-06-2024 10:56

Przewiń do góry