Zakończono realizacje przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Leśnej i Kościelnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bierkowo - Gmina Słupsk” dofinansowaną ze środków budżetu państwa w ramach
 
Rządowego programu na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026.
 
Przedmiotowa inwestycja obejmowała wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę zjazdów i chodnika o nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, przebudowę istniejących studni kanalizacji sanitarnej, budowę oświetlenia drogowego i kanału technologicznego.
 
Wartość inwestycji to 8 436 096,19 zł
w tym dofinansowanie 6 748 876,95 zł
 
znaki_strona_www.png

Data publikacji:
 17-06-2024 11:38

Przewiń do góry