O Patronat Honorowy Wójta Gminy mogą ubiegać się organizatorzy wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Redzikowo oraz wszystkich tych, które wpisują się w zadania samorządu gminnego i służą jego promocji oraz budowie jego pozytywnego wizerunku. 

Wniosek o Patronat należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym wydarzeniem na adres:

Gmina Redzikowo

ul. Sportowa 34

76 – 200 Słupsk

Wniosek o Patronat powinien zawierać następujące informacje:

 1. Nazwa wydarzenia

 2. Miejsce i termin wydarzenia

 3. Zasięg wydarzenia: międzynarodowy/ogólnopolski/regionalny/lokalny

 4. Opis i cele wydarzenia

 5. Grupa docelowa wydarzenia oraz przewidywana liczba uczestników

 6. Uzasadnienie, dla którego Wójt Gminy powinien objąć wydarzenie Patronatem Honorowym

 7. Źródła finansowania wydarzenia

 8. Dodatkowe informacje nt. wydarzenia (promocja, zaangażowanie mediów)

 9. Lista instytucji, do których zwrócono się o patronat (honorowy i medialny)

 10. Dane organizatora/wnioskodawcy (pełna nazwa, dokładny adres oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail osoby kontaktowej)

O decyzji o udzieleniu Patronatu bądź jego odmowie wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie.

Udzielenie Patronatu przez Wójta Gminy Redzikowo jest równoznaczne z udzieleniem patronatu medialnego Gazety Nasza Gmina Nasze Życie.

Przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy Redzikowo zobowiązuje organizatora do:

 • ekspozycji symboli gminy Redzikowo (herbu i logo* – do pobrania poniżej), zwanych dalej symbolami, w wydawnictwach oraz wszelkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z wydarzeniem, w szczególności: zaproszeniach, plakatach, folderach, katalogach, tablicach informacyjnych, drukach promocji własnej. Wszelkie projekty graficzne materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących wydarzenia, na których znajdują się symbole, należy przesłać przed drukiem drogą elektroniczną w celu akceptacji poprawności jego publikacji,

 • przesłania na adres promocja@gminaredzikowo.pl najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem

 • ekspozycji symboli w miejscu trwania wydarzenia na nośnikach typu roll-up, banner (możliwość wypożyczenia),

 • umieszczenia symboli w serwisie internetowym dotyczącym wydarzenia (o ile taki istnieje) wraz z opcją przekierowania na stronę www.gminaredzikowo.pl

 • uwzględnienia roli Gminy Redzikowo w wypowiedziach dla mediów,

 • przekazywania bieżących informacji o działaniach podejmowanych w ramach realizacji wydarzenia oraz dokumentacji będącej podsumowaniem wydarzenia.

Korzystanie z symboli gminnych

Zgoda na korzystanie z symboli gminnych udzielana jest na podstawie odrębnego wniosku.

Uchwała w sprawie ustanowienia herbu, weksyliów i pieczęci Gminy oraz zasad ich używania.

Kontakt: , tel.: 59 842 84 60 wew. 48

JPEGGmina_Redzikowo_ciemny_fiolet.jpeg (71,69KB)

PNGLogo Gmina Redzikowo (154,23KB)

JPEGGmina_Redzikowo_biale.jpeg (75,00KB)

JPEGHerb Gmina Redzikowo (239,79KB)

 

 

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:04

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 03-01-2024 10:59
Przewiń do góry