Młodzieżowa Rada Gminy Redzikowo (do 31.12.2023 Gminy Słupsk) powołana została Uchwałą Rady Gminy. Jest organem o charakterze konsultacyjnym w sprawach dotyczących młodzieży i uczniów na terenie gminy. Młodzieżowa Rada Gminy powołana została na wniosek Wójta Gminy. Liczy 15 radnych, a czas jej kadencji to 2 lata.

Radni MRG mają obowiązek:

• przestrzegać Statutu MRG;

• dbać o dobre imię MRG;

• godnie reprezentować stanowisko społeczności uczniowskiej, której są przedstawicielami;

• czynnie uczestniczyć w posiedzeniach MRG;

• informować społeczność uczniowską swojej szkoły o działalności MRG;

• informować Przewodniczącego MRG o zmianie miejsca zamieszkania;

• usprawiedliwiać u Przewodniczącego swoje nieobecności na sesjach MRG.

Do zadań Młodzieżowej Rady należy w szczególności:

• konsultowanie projektów uchwał Rady Gminy dotyczących spraw młodzieży,

• upowszechnianie zasad działania zasad samorządu terytorialnego wśród młodzieży;

• organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:04

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 28-12-2023 14:39
Przewiń do góry