Gmina Redzikowo, to nowa nazwa na mapie terytorialnej Polski. Do 31.12.2023 Gmina Redzikowo – funkcjonowała jako Gmina Słupsk, i zdecydowanie pod tą nazwą budowała swoją 50 – letnią historię.

Decyzję o zmianie nazwy Gminy Słupsk na Gmina Redzikowo, zdecydowali mieszkańcy w konsultacjach społecznych, samorząd złożył stosowny wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rada Ministrów przychylnie ustosunkowała się do złożonego wniosku i w lipcu 2023 roku wydała Rozporządzenie, zgodnie z którym od stycznia 2024 roku Gmin Słupsk zmienia nazwę na Gmina Redzikowo.

Gmina Redzikowo położona jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego i swoją powierzchnią obejmuje 251,02 km2. Gmina graniczy z sześcioma gminami położonymi na terenie województwa pomorskiego oraz jedną gminą położoną na terenie województwa zachodniopomorskiego. Gmina sąsiaduje również z Miastem Słupsk.

Z Gminą Redzikowo, sąsiadują: gmina Smołdzino, gmina Ustka, Gmina Damnica, gmina Główczyce, gmina Dębnica Kaszubska, gmina Kobylnica oraz gmina Postomino. Gmina Redzikowo jako jednostka samorządu terytorialnego, składa się z 35 sołectw, które swoim zasięgiem obejmują poszczególne miejscowości gminy. W większości jedno sołectwo odpowiada jednej miejscowości, jedynie w kilku przypadkach w skład jednego sołectwa wchodzi kilka miejscowości.

Gmina Redzikowo jest terenem typowo rolniczym. W strukturze użytkowania terenu dominują użytki rolne, z których ok. 80% stanowią grunty orne, a ok. 17% użytki zielone. Lasy zajmują ok. 28%. Pozostałe obszary zajmują grunty zabudowane i zurbanizowane oraz tereny inne.

Gmina ze względu na swoje dogodne położenie oraz stosowane ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych staje się atrakcyjna dla inwestorów i przedsiębiorców. Stwarza wiele możliwości dla rozwoju prywatnego rzemiosła, handlu i usług. Dlatego też bardzo szybko wzrasta liczba podmiotów gospodarczych.

W naszej gminie znajdą Państwo tereny przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, usługowe i działalność gospodarczą. Działki leżą w niezwykle atrakcyjnych miejscowościach. Są w pełni uzbrojone w sieć wodociągową, kanalizacyjną oraz energetyczną.

Na terenie gminy działa Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Daje ona inwestorom wyjątkową szansę dynamicznego rozwoju oferując ulgi i preferencje podatkowe. Tereny przeznaczone pod inwestycje mają bardzo dobry dostęp do infrastruktury drogowej.

Walory lokalizacyjne oraz bliskość zakładów produkcyjnych i innych firm czynią te tereny atrakcyjnymi dla potencjalnego inwestora, który chciałby tu rozpocząć swoją działalność.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gmina Redzikowo – to miejsce w którym warto zamieszkać i inwestować.

Wójt Gminy Redzikowo
Barbara Dykier

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:05

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 29-12-2023 11:21
Przewiń do góry