Przedmiotem Działalności Spółki jest wykonywanie zadań własnych Gminy z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały oraz inne dozwolone prawem jednostki organizacyjno-gospodarcze, zakładać lub przystępować do innych spółek w kraju i poza jego granicami.

Pomiędzy Gminą, a Spółką zostały zawarte  umowy dzierżawy: kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jezierzyce, Parku Wodnego Redzikowo, boisk ORLIK 2012 w Jezierzycach i Redzikowie, boisk wielofunkcyjnych w Bierkowie i Siemianicach oraz boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy w Bruskowie Wielkim.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza obiektami: Park Wodny Redzikowo, Lodowisko Redzikowo.

www.parkwodnyredzikowo.pl

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:11

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 29-12-2023 12:46
Przewiń do góry