Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo(do 31.12.2023 Gminy Słupsk) powstało zostało powołane Uchwałą nr XXVII/284/2020 Rady Gminy Słupsk  z dnia 27 października 2020 r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku w Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk i uchwalenia statutu Centrum Usług Społecznych Gminy Słupsk i rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2021 r. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Słupsk działającą w formie jednostki budżetowej powołaną do zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie usług społecznych ora indywidulanych jej mieszkańców, zwłaszcza w zakresie integracji i pomocy społecznej oraz polityki prorodzinnej. 

Centrum realizuje zadania o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, usługi społeczne wykonywane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  oraz ponadto zadania z zakresu:

  1. polityki prorodzinnej,
  2. wspierania rodziny,
  3. pomocy społecznej,
  4. systemu pieczy zastępczej,
  5. promocji i ochrony zdrowia,
  6. wspierania osób niepełnosprawnych,
  7. pobudzania aktywności obywatelskiej,
  8. reintegracji zawodowej i społecznej.

Kontakt:

Centrum Usług Społecznych Gminy Redzikowo
ul. Obrońców Wybrzeża 2

76 - 200 Słupsk

tel. stacjonarny: 59 714 14 30

tel. komórkowy: 574 950 480

e - mail: cus@gminaredzikowo.pl

Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:11

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 29-12-2023 08:09
Przewiń do góry