Informujemy, że funkcję Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych Gminy Redzikowo - pełni pani Emilia Sorbian.

Adres: Centrum Usług Społecznych, ul Obrońców Wybrzeża 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych;
  • inicjowanie i koordynowanie zadań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowania w społeczeństwie;
  • opracowywanie projektów programów na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację tych zadań;
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Gminy Redzikowo i jednostkami organizacyjnymi Gminy na rzecz osób niepełnosprawnych.
Opublikował(a): Piotr Stawiszyński
Data publikacji:
 21-12-2023 12:12

Modyfikował(a): Ewa Guzińska
Data modyfikacji:
 29-12-2023 13:04
Przewiń do góry