1. PDFBudowa i oznakowanie szlaków rowerowych w Krainie w Kratę (217,81KB)
 2. PDFKrzemienica - Swołowo - Nordic Skating and Walking na miodowo w kratkę (216,36KB)
 3. PDFHorse sledding, cross-country skiing i inne innowacyjne formy aktywności fizycznej, rekreacji i wypoczynku w Swołowie w stolicy Krainy w Kratę (216,96KB)
 4. PDFRemont i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Głobinie (194,48KB)
 5. BRAK PLIKU - Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko - "Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk
 6. PDF"Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Słupsk" (82,25KB)
 7. PDFUmocnienie tożsamości lokalnej oraz wzrost aktywności mieszkańców Lubuczewa poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzysząca i doposażeniem (200,54KB)
 8. PDFWzrost atrakcyjności obszaru SGR oraz popularyzacja wędkarstwa poprzez zagospodarowanie stawu oraz terenu wokół stawu w miejscowości Bierkowo - Gmina Słupsk (218,62KB)
 9. PDFZabezpieczenie przed degradacją obszaru chronionego „Doliny Moszczeniczki” (193,17KB)
 10. Wzrost atrakcyjności obszaru oraz zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Jezierzyc poprzez budowę placu zabaw:
 1. PDFUzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Płaszewko - Gmina Słupsk (52,17KB)
 2. PDFOpracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słupsk w ramach  Porgramu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (284,82KB)
 3. PDFPoprawa warunków i jakości życia mieszkańców poprzez budowę węzła integracyjnego w Swołowie - Stolicy Krainy w Kratę (199,50KB)
 4. Wzrost i utrzymanie atrakcyjności Sołectwa Warblewo dzięki poprawie warunków środowiskowych poprzez oczyszczenie i zagospodarowanie miejscowego stawu
 1. PDFDziedzictwo i kultura małych ojczyzn w Powiecie Słupskim - remont zabytkowych obiektów sakralnych w gminach Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce i Słupsk" (1,49MB)
 2. Budowa świetlicy wiejskiej i sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem we Włynkówku:
 1. Wzrost atrakcyjności obszaru jako miejsca zamieszkania poprzez budowę ścieżki rowerowej Włynkówko-Włynkowo:
 1. PDFSz@nsa przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Słupsk (163,71KB)
 2. BRAK PLIKU - Projekt - "Festyn RYBY 2012” - "Innowacje w promocji i integracja społeczności lokalnej na obszarze SGR w kontekście działań Gminy Słupsk.
 3. Zeppelinada - podróż sterowcem od skweru mieszkańca Jezierzyc przez ścieżkę edukacyjną z ciekawą historią w tle
 1. PDFABC równości szans edukacyjnych i rozwoju dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Słupsk (284,82KB)
 2. Rozwijanie rekreacji i turystyki w miejscowości Wrzeście poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego w centrum wsi:
 1. PDFPodniesienie aktywności mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności miejsca zamieszkania poprzez przebudowę placu rekreacyjno - wypoczynkowego w Siemianicach (208,46KB)
 2. PDFBudowa ścieżki rowerowej na odcinku Wielichowo - Bruskowo Wielkie stanowiącej przebieg szlaku rowerowego USBS Ustka Słupsk Bytów Sominy wraz z łącznikiem międzynarodowego szlaku rowerowego R-10 (216,05KB)
 3. PDFBudowa ścieżki rowerowej w Bierkowie stanowiącej łącznik ze szlakiem rowerowym USB-S wraz z oznakowaniem tego szlaku na odcinku przebiegającym przez sołectwo Bierkowo (214,91KB)
 4. PDFBudowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz placu zabaw w Bruskowie Wielkim (208,04KB)
 5. PDFBudowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska o nawierzchni z poliuretanu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bierkowie (208,33KB)
 6. PDFTermomodernizacja budynków użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego (384,14KB)
 7. PDFPoprawa stanu infrastruktury społecznej oraz aktywizacji mieszkańców poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kukowo (208,22KB)
 8. PDFBudowa ścieżki rowerowej na odcinku PGO Bierkowo - Słupsk stanowiącej łącznik Słupska ze szlakiem Ustka - Słupsk - Bytów - Sominy oraz z międzynarodowym szlakiem rowerowym R-10 (217,03KB)
 9. Rozwijanie rekreacji w miejscowości Swołowo poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno - wypoczynkowego w centrum wsi:
 1. PDFBudowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 210 na odcinku od granicy miasta Słupsk do drogi nr 1019G w Głobinie (412,76KB)
 2. PDFModernizacja i doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Głobinie - Gmina Słupsk (260,76KB)
 3. PDFUzbrojenie SSSE Redzikowo-Wieszyno Etap I (340,47KB)
 4. PDFUzbrojenie SSSE Redzikowo-Wieszyno Etap II (310,37KB)
 5. PDFGmina Słupsk - nowa jakość nowe możliwości (278,32KB)
 6. PDFDziałania studyjno-koncepcyjne dla przygotowania terenu inwestycyjnego w miejscowości Płaszewko (179,34KB)
 7. PDFPrzygotowanie terenu inwestycyjnego w obrębie Pławszewko Gmina Słupsk - dokumentacja techniczna (134,50KB)
Przewiń do góry