1. PDFZapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców wsi Wielichowo - Gmina Słupsk poprzez zakup i montaż dwóch wyświetlaczy prędkości (48,39KB)
 2. W dniu 20 maja 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr 00409-6523.2-SW1110671/20/21 dot. realizacji operacji pt: PDFPrzebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa, rybactwa i rybołówstwa poprzez zakup sprzętu wędkarskiego, stworzenie zaplecza technicznego oraz działania wpływające na rozwój kuchni opartej na daniach rybnych jako stworzenie marki regionu (617,48KB)

 

 1. PDFProjekt grantowy "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (152,28KB)
 2. W dniu 23.05.2022r. Gmina Słupsk podpisała umowę nr 181/UM/DROŚ/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą PDFAktywne Sołectwo Pomorskie 2022 realizowanych na terenach wiejskich na zadanie pt: Budowa Altany Drewnianej - miejsca integracji społeczności lokalnej w Płaszewku (118,92KB)
 3. PDFModernizacja sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody oraz odbudowa dróg i sieci deszczowej w popegeerowskiej miejscowości Kusowo (129,40KB)
 4. PDFPomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gmina Ustka (66,45KB)
 5. PDFProjekt "Cyfrowa Gmina" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (64,08KB)
 6. PDFProjekt "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (64,40KB)
 7. PDFBudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Strzelino - Strzelinko - Włynkowo oraz odbudowa infrastruktury drogowej - Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (130,72KB)
 8. PDFGmina Słupsk partnerem w projekcie pt. "Rejs po wiedzę - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" (114,48KB)
 9. PDFBudowa drogi gminnej na działkach o numerach 6/10, 6/24, 6/29 w miejscowości Jezierzyce wraz z budową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działkach 44/1, 6/10, 11/58, 10/157, 6/24, 6/26, 6/29 (47,20KB)
 10. PDFAktywne Sołectwo Pomorskie 2021 (118,92KB)
 11. PDFRealizacja zadania: "MALUCH+" 2021 (68,98KB)
 12. W dniu 20 maja 2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie  nr 00409-6523.2-SW1110671/20/21 dot. realizacji operacji PDFPrzebudowa i doposażenie obiektu w Karzcinie oraz popularyzacja wędkarstwa (51,28KB)
 13. Komunikat z dnia 10-06-2021r. PDFWstrzymanie rekrutacji do projektu "Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka" (294,12KB)/ Projekt nr RPPM.05.03.00-22-0046/20
 14. PDFRealizujemy projekt pn. "Nowe miejsca żłobkowe dla dzieci w wieku do lat 3 w Redzikowie szansą rozwoju zawodowego osób dorosłych po urodzeniu dziecka" (513,31KB)
 1. PDFUzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Słupsk - Płaszewko Etap II i część Etapu III (380,69KB)
 2. PDFGmina Słupsk w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskała grant w wysokości 94.710 zł na zakup sprzętu do nauki zdalnej (165,04KB)
 3. PDFProgram Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach" (174,12KB)
 4. PDFProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - "Zakup zabytkowego pałacu w Lubuczewie z przeznaczeniem na cele publiczne" (83,49KB)
 5. PDFProjekt pt: "Przebudowa drogi gminnej w Siemianicach - ul. Rybacka" (77,15KB)
 6. PDF"Modernizacja instalacji CO i CWU w obiektach użyteczności publicznej gmin powiatu słupskiego" (107,11KB)
 1. PDFProjekt pt. „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka” (847,21KB)
 1. PDFProjekt pt. "OZE w gminach powiatu słupskiego" (128,63KB)
 2. PDFProjekt pt. „Tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat w żłobku w Siemianicach szansą powrotu rodziców na rynek pracy po urodzeniu dziecka” (847,21KB)
 3. PDFGmina Słupsk partnerem w projekcie pt. "Tworzenie nowych i trwałych miejsc przedszkolnych w gminie wiejskiej Słupsk" (184,49KB)
 4. PDFProjekt "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Słupsk poprzez rozwój publicznego przedszkola "Bajka" w Jezierzycach i filii w Siemianicach" (193,62KB)
 5. PDFOchrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego (97,42KB)
 6. PDF"Budowa targowiska wraz z obiektem na potrzeby promocji lokalnych produktów w m. Krępa Słupska - Gmina Słupsk" (252,71KB)
 7. PDF"Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska" (902,60KB)
 8. PDFProjekt "Wzmocnienie potencjału pomorskiej Krainy w Kratę poprzez rewitalizację zabytkowych budynków szkieletowych wraz z restauracją organów kościelnych we wsi Swołowo na potrzeby mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski” (243,10KB)
 9. PDF"Pomorskie Szlaki Kajakowe - Słupią przez Równinę Słupską" (257,61KB)
 10. PDFDoposażenie jednostek OSP powiatu słupskiego działających w ramach KSRG" (257,96KB)
 11. PDF"Budowa i przebudowa układu kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk" (378,19KB)
 12. PDF"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz modernizacja placu zabaw w Bydlinie na potrzeby lokalnej społeczności" (487,54KB)
 13. PDFPoprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska (81,05KB)
 14. PDFProjekt partnerski  "Krótsza droga do urzędu" (161,07KB)
 15. PDFDożynki 2017 - Aktywizacja i integracja mieszkańców Gminy Słupsk” - Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (536,09KB)
 16. PDFProjekt partnerski pt. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków (285,95KB)
 17. PDFProjekt partnerski pt. Czas na zmianę! polsko-katalońska wymiana doświadczeń (308,41KB)  
Przewiń do góry